מקורות לתכנון פפיננסי 

 

לאורך ציר הפנסיה שמתחיל ביום הראשון שהתחלנו במקום העבודה הראשון שהפקיד לנו לתוכנית פנסיונית ועד מועד הפרישה מצטברים אצלנו מסמכים רבים חלקם בעלי משמעות רבה לתהליך הפרישה

בעולם החדש שבו ניתן להגיע למאגרי ידע כמו המסלקה הפנסיונית ומידע שמצוי באזור האישי של כל אחד מאתנו בחברות ביטוח קרנות פנסיה בתי השקעות ובנקים חשוב לשמור מידע נוסף כמו טפסי 161 בעזיבות עבודה קודמות . לפעולות שננקטו או שלא במהלך השנים יש לעיתים השפעה גדולה על הליך הפרישה.