למימוש זכויות של עובד

אם האינטרס של העובד והמעביד זהים…

למימוש זכויות של עובד במועד הפרישה ולא רק יש 2 צדדים
העובד והמעביד..

בלא מעט מקרים האינטרסים שלהם אינם חופפים , ניקח לדוגמא את נושא התחשבנות של כספי פיצויים ומענקים.  במקרים שבהם יש חוסר בין הסכומים שהעובד אמור לקבל לבין מה שהצטבר בתוכניות הפנסיוניות באופן טבעי יתכן שמעסיק ינסה להימנע מתשלום ממקורותיו הנזילים .

לעיתים ישנן מחלוקות הנוגעות לימי מחלה ,  חופשה או בונוסים שמגיעים לעובד שלא להזכיר מחלוקות על בסיס השכר והמרכיבים הנוספים שלו .

סוגיות נוספות שאמורות להבהיר מדוע אין להעביר את הטיפול בפרישה למעסיק.

פרישה לגמלאות במקרה שמדובר ב 2 בני זוג היא עניין משפחתי שכולל את המטרות הכלכליות של התא המשפחתי וכפי שצוין בחינת כלל הנכסים הפיננסים פנסיונים נדל"ן ועוד. האם למעסיק של אחד הצדדים יש את התמונה המלאה ?

רק הימצאותו של איש מקצוע מטעם העובד שמודע למלא זכויותיו של העובד יכול לייצג אותו בצומת הפרישה. 

במועד הפרישה ולא רק יש 2 צדדים
העובד והמעביד..

בלא מעט מקרים האינטרסים שלהם אינם חופפים , ניקח לדוגמא את נושא התחשבנות של כספי פיצויים ומענקים.  במקרים שבהם יש חוסר בין הסכומים שהעובד אמור לקבל לבין מה שהצטבר בתוכניות הפנסיוניות באופן טבעי יתכן שמעסיק ינסה להימנע מתשלום ממקורותיו הנזילים .

לעיתים ישנן מחלוקות הנוגעות לימי מחלה ,  חופשה או בונוסים שמגיעים לעובד שלא להזכיר מחלוקות על בסיס השכר והמרכיבים הנוספים שלו .

סוגיות נוספות שאמורות להבהיר מדוע אין להעביר את הטיפול בפרישה למעסיק.

פרישה לגמלאות במקרה שמדובר ב 2 בני זוג היא עניין משפחתי שכולל את המטרות הכלכליות של התא המשפחתי וכפי שצוין בחינת כלל הנכסים הפיננסים פנסיונים נדל"ן ועוד. האם למעסיק של אחד הצדדים יש את התמונה המלאה ?

רק הימצאותו של איש מקצוע מטעם העובד שמודע למלא זכויותיו של העובד יכול לייצג אותו בצומת הפרישה.