נושא מיסוי הפרישה הוא אחד המשמעותיים ביותר בהכנת תיק תכנון הפרישה.

ישנם מספר מוקדים ראשיים למיסוי

* מס על פיצויים ומענקים
* מס על הקצבאות שיתקבלו
* מס רווח הון

ישנן אפשרויות רבות שנוגעות לאוכלוסיות שונות כגון : בעלי שליטה, בעלי שכר גבוה ועוד ועוד

לניצול מלא הטבות המס של הפורש תהיה השפעה עצומה על הרווחה הכלכלית שלו..