מטרתו של תהליך תכנון הפרישה לשקף ללקוח שנכנס לתהליך מה תהיה תמונת המצב הכלכלית שלו לאחר שיפרוש.

על מנת לתת מענה לשאלה הזאת יש צורך להעמיד אחד מול השני את רמת החיים שהלקוח מעונין בה אל מול בדיקת כלל הנכסים שלו.

לפיכך בראש ובראשונה עלינו לברר על פי חלוקה מה הם
* ההוצאות השוטפות
* הוצאות של חופשות ונסיעות
* רכישה והחלפת רכבים לאורך השנים
* עזרה לילדים
* הוצאות שונות

ההחלוקה מאפשרת לנו מענה לשאלה במקרה שאין מספיק מקורות על מה ניתן לוותר.