מחירון שירותים - קשת פיננסים | ניהול פנסיוני | ניהול פרישה, ייעוץ פנסיוני

באיזה נושא תרצה ליצור קשר?

בשנים האחרונות וכחלק ממדיניות משרד האוצר וחברות הביטוח הוטלו על סוכן הביטוח מטלות נוספות רבות שלא היו קיימות עד אז . עקב כך הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח בצורה ניכרת וכתוצאה מכך נוצרה עלייה משמעותית בעלויות תפעול המשרד . לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים. לקוחות רשאים וזכאים  לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח. הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה מקצועית ביצוע מעקב לאחר הביצוע ועדכון תקופתי שוטף *דמי השירות יגבו באמצעות כרטיס אשראי ומראש להל"ן רשימת השירותים בתשלום .
השרות דמי טיפול
העתקי פוליסה ומשלוח 50
אישורים:הנפקה ומשלוח (אישורי מס, הצהרות הון, דוחו"ת וכו') 50
קבלת טיפול על פוליסת קיימות - מינוי סוכן 500
ניוד ואיחוד קרנות פנסיה (לכל תוכנית בנפרד) 200
טיפול בעזיבת עבודה (טופסי 161,161א'), קבלת בעלות 350
פדיון פוליסה 200
טיפול בקבלת קצבה (לכל תכנית בנפרד) 500
טיפול בקבלת קצבה ללקוח קיים (לכל תכנית בנפרד) 250
טיפול בהלוואה מפוליסה:
עד 100,000 ₪ הלוואה 200
מעל 100,000 ₪ הלוואה 300
קבלת מידע וניתוח מהמסלקה הכולל הגשת המלצות 450
בדיקת כיסויים ביטוחיים קיימים ומתן המלצות 1000
תכנון צרכים פנסיוני לא כולל פרישה יתומחר לפי שעות עבודה
תביעה -סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוח (אינו כולל טיפול משפטי) בהתאם לתביעה
תכנון יישום וביצוע פרישה יתומחר לפי שעות עבודה
*המחירים הנ"ל ללא מע"מ כחוק ** מחירי השירות הינם עבור קשת פיננסים ואינם כוללים עלויות נוספות במידה שידרשו מגופים מוסדיים