פיננסים גמל והשתלמות - קשת פיננסים | ניהול פנסיוני | ניהול פרישה, ייעוץ פנסיוני

באיזה נושא תרצה ליצור קשר?

מדינת ישראל מאפשרת לאזרחיה לחסוך בתוכניות פנסיוניות ארוכות טווח
בין שמדובר בקופות לשכירים עם מעורבות של המעסיק או בקופות
עצמאיות היכרות עם מכשירי החיסכון הללו חשובה לכולם

קופת גמל

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך (בהפקדות מ-1/1/06 ) או בינוני וארוך (להפקדות עד 1/1/06), שנועדה לצבירת כספים והכוללת בתוכה, במצבים מסוימים, הטבות מס שונות.
קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מוצרי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. כך למשל כולל שם זה את קופת הגמל לתגמולים, קרן ההשתלמות, קופות פיצויים אישיות ומרכזיות, קצבה ועוד.
"עמית" הינו מי שחוסך את כספו בקופת גמל.

קיימים סוגים שונים של עמיתים

  1. עמית שכיר הוא עמית שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו
  2. עמית עצמאי הוא מי שמצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו.

מיסוי

לחוסך בקופות גמל ניתנות הטבות מס, ההטבות הללו מתחלקות ל 3 סוגים.

ניכוי

זכאות לניכוי

יחיד שהפקיד עבורו או עבור בן זוגו, ילדו או הורהו לקופת גמל בעד תגמולים או קצבה לטובת אחד מהם, יותרו לו התשלומים לניכוי ובלבד שלא יעלו על סכום מסוים כמוגדר בסעיפים 47 (ב) (1) או 47 (ב)(2) .
תקרות סכומי הניכוי משתנות מידי שנה ומתפרסמים על ידי מס הכנסה
גובה הניכוי המגיע לעצמאי שיעור הניכוי מהכנסתו המזכה יהיה בגובה של 7% מהכנסה זו. ואולם אם שילם לקצבה בלבד (הדגש הינו על קצבה) והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו כאמור,
יותר לו בשל החלק העולה על 12% ששילם לקצבה ניכוי נוסף של עד 4% מאותה הכנסה (יש לשים לב שהתשלום כולו עד ה- 12% והנוסף 4% חייבים להיות מופנים למטרת קצבה).

גובה הניכוי המגיע לשכיר

שיעור הניכוי המגיע לשכיר מהכנסתו המזכה שהמעביד לו שילם בעדו לתגמולים או לקצבה והוא אינו זכאי בשלה לקצבה על פי דין או חוזה, יהיה בשיעור של 7% מהכנסתו זו.

זיכוי

עובד המפקיד לקופת גמל במעמד שכיר נהנה מזיכוי מס.
סכום הזיכוי ממס שווה ל 35% מהסכום שהופקד לקופת הגמל.
הזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת שהתקרה משתנית משנה לשנה.

זיכוי לאחר ניכוי

סכום שהוצג לפי סעיף 47 (ב) וקבלו עליו ניכוי, לא יוכל להיות מוצג לצורך זיכוי לפי סעיף 45 א.
פטור ממס על רווח הון קיים פטור מלא ממס על רווחי הון בקופות הגמל.

ניהול כספי הגמל

הכספים המופקדים בקופות הגמל מושקעים בשוק ההון ובנכסים נוספים בהתאם למדיניות ההשקעה ע"פ תקנון הקופה ובהתאם לוועדת ההשקעות של מנהל הקרן.
השקעות הללו מייצרות רווחים או הפסדים בהתאם להתנהגות השווקים והבחירות בהן נקט מנהל ההשקעות של הקופה.
הכספים מנוהלים במגוון רחב של מסלולים . מומלץ לבדוק מידי תקופה האם ההשקעות של בקופה תואמות את המוכנות לסיכון של העמית והאם הן מייצרות את התשואה הראויה

דמי ניהול

הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, בסוף כל חודש. כמו כן מתבצעת גביית דמי ניהול גם מהתשלום החודשי .
דמי הניהול נגבים בתעריף קבוע וללא קשר עם ביצועי הקופה.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים. במקור נועדה קרן ההשתלמות למטרות מימון לימודים והשתלמויות אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך,
שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.
ע"פ התקנות, לאחר שלוש שנות ותק בקרן, ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה, למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. לאחר צבירת שש שנות ותק (שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או
אישה מעל גיל 62) ניתן להשתמש בקרן לכל מטרה. לא חלות כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר
בקרן לאחר תום שש שנים. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון (פטור ממס) שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות

הטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות:

ההפקדה לקרן השתלמות מזכה את עמיתיה בהטבות מס ומהווה את אחד אפיקי ההשקעה הבודדים אשר אינם חייבים במס.
הטבה לעמית שכיר ההפקדה של המעסיק לקרן השתלמות של העובד מהווה הוצאת מוכרת במס ובהפקדת העמית השכיר – חלק ההפקדה של המעסיק אינה מחויבת במס, ולפיכך,
תוספת זו נהנית מפטור ממס.

הטבה לעמית עצמאי:

עמית שהכנסתו נובעת מעסק או ממשלח יד – יכול להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת במס, עד לתקרה המשתנית מידי שנה. 2.5% הראשונים המופקדים אינם מוכרים לניכוי, יתרת ההפקדה עד לגובה התקרה מותרים לניכוי כהוצאה לצורכי מס.

שיעור הפרשות לעצמאי:

באפשרות העצמאי להפקיד לקרן השתלמות סך של 7% מהכנסותיו עד תיקרה שנתית המשתנה מידי שנה. 4.5% מתוך ההפרשה יוכרו כהוצאה.

 

שיעור הפרשות לשכיר:

באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד לגובה 2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, ומעביד מוסיף על הפקדה זו עד לגובה 7.5% משכר העובד, ובסך הכול מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר העובד בקרן ההשתלמות כל חודש.
תקרת ההפקדה החודשית בקרן השתלמות לשכיר משתנית משנה לשנה. שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא במעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

מעבר בין קופות:

עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לקופה אחרת בגוף המנהל או לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם ובלי לאבד הטבות כגון, ותק, פטור ממס או ימי ערך.

ניהול כספי ההשתלמות

הכספים המופקדים בקרנות ההשתלמות מושקעים בשוק ההון ובנכסים נוספים בהתאם למדיניות ההשקעה ע"פ תקנון הקופה ובהתאם לוועדת ההשקעות של מנהל הקרן.
השקעות הללו מייצרות רווחים או הפסדים בהתאם להתנהגות השווקים והבחירות בהן נקט מנהל ההשקעות של הקופה.
הכספים מנוהלים במגוון רחב של מסלולים . מומלץ לבדוק מידי תקופה האם ההשקעות של בקופה תואמות את המוכנות לסיכון של העמית והאם הן מייצרות את התשואה הראויה

ניתן לפנות אלינו על ידי שימוש באזור של צור קשר באתר שלנו תוך מילוי הנתונים המבוקשים

או להתקשר למשרד בשעות העבודה למספר 0722514224